Inom rallysport och de flesta andra grenar i kategorin motorsport gäller det att förare och passagerare har hjälm. Det gäller särskilt när tävlingarna hålls i Sverige. Det spelar ingen roll om det gäller en svensk förare, eller om föraren är utländsk med svensk licens – hjälmen måste användas för att föraren ska få delta i lopp av olika sort.

Det finns inom rallycross regler för hur tung hjälmen får vara, och det gäller att tänka på att denna gräns gäller för hjälmens totalvikt. Visir, skärmar och all annan extrautrustning ska alltså räknas med i denna vikt.

I rallycross kör man med en täckt bil och då måste både föraren och eventuell passagerare använde en hjälm som maximalt väger 1200 gram. Denna hjälm måste både täcka öronen och nacken. Om inbyggda FHR- eller Hansskydd finns får vikten på hjälmen gå upp till 1900 gram. När det gäller svenska tävlingar bör man tänka på att de hjälmar som kallas integralhjälmar inte är tillåtna inom rallycross. Dock är jethjälmar med olika intercomsystem tillåtna, men de måste uppfylla viktkraven och de måste ha både FHR- samt Hansskydd. Man kan inte välja bara vissa skydd, utan alla system måste användas. Dessutom ska både skydd och hjälm ha en nationell stämpel på att den är godkänt för bruk inom just olika motorsporter. Dessutom ska flera olika myndigheter godkänna skydd samt hjälm.

Om man har en hjälm som blivit skadad på något sätt finns det regler också för detta. Dessa hjälmar ska förses med en vit markering på varje sida av hakbandet. Inom rallycross och motorport överlag får inte hjälmar med denna markering alls användas på tävling även om någon påstår sig ha reparerat hjälmen. Hjälmen ska alltid markeras med vit fastsittande tejp eller med vit färg som inte kan tvättas eller skrapas bort utan att ge betydande märken.