Det viktiga bränslet

Om man ska tävla i rallycross gäller det att se till att tävlingsbilen har bränsle, samt rätt typ av det. Det kan krävas lite olika bränslen beroende på biltyp och det kan vara bra att kolla upp detta innan tävlingen. När det gäller rallycross ligger tävlingen vanligen en bit från närmaste mack och då kan det vara en bra idé att ta med sig lite extra drivmedel. Det gäller också att man ser till att ha ett godkänt och bra kärl att transportera vätskan i när det är dags.

Bromsvätska gör att det går att stanna

I rallycross och andra motorsporter måste man tänka på att bromsarna ska fungera på ett bra sätt, detta eftersom att hög fart ofta förekommer. Med en bra bromsvätska fungerar bromsarna på rätt sätt och de smörjs också upp så att kvalitet och effektivitet bibehålls. Om arbeten har gjorts på bromsarna eller om de använts mycket kan vätskan behöva fyllas på. När man är på tävling kan plötsliga behov av arbete uppkomma och då är det en förutsättning att ha lite extra bromsvätska med sig. Annars kommer tävlingen troligtvis att vara över.

Olja för motorn

Det är viktigt att se till att det finns tillräckligt mycket samt rätt motorolja i bilen för att den ska gå och för att motorn inte ska skära. Inom rallycross förekommer tuffa accelerationer, krockar, fart samt terräng och därför behöver dessa bilar ofta lite mer olja. Extra motorolja är alltid bra att ha med till tävlingen eftersom att oljetråg kan gå sönder, eller reparationer kan behövas. Om ingen extra olja finns med kan tävlingen vara över om det inte finns någon man kan låna en mängd av. Det gäller dock att kontrollera att oljan är av rätt typ och att den verkligen passar bilen innan påfyllning sker.